Recent Work

Italian Maistri Kitchen total white into Oberoi Realty’s “Esquire” Building, Goregaon – Mumbai
Italian Minotti Kitchen White Carrara marble and Oak Wood into Oberoi Realty’s “Worli 360” Building, Worli – Mumbai
Italian Maistri Kitchen into Oberoi Realty’s “Worli 360” Building, Worli – Mumbai